Lucretia Unknown

Born: 01-01-1756
Died: 01-01-1778

Spouse1: William Mason     01-01-1746 to 01-01-1781

Child1: Seth Mason     12-01-1776 to 03-25-1846

Return to Index