Eugene Littlejohn Flippen

Born:

Spouse1: Eva Eugenia Burton     08-04-1900 to 05-29-1981

Child1: Ruth Lyon Flippen     07-23-1920 to 06-01-1991

Return to Index