Eva Eugenia Burton

Born: 08-04-1900
Died: 05-29-1981

Father: Arthur Greenwood Burton     10-07-1876 to 10-31-1947
Mother: Eva Harfield Timberlake     10-14-1877 to 12-19-1950

Spouse1: Eugene Littlejohn Flippen    
Spouse2: John Edward Colbert     07-15-1900 to 03-27-1955

Child1: Ruth Lyon Flippen     07-23-1920 to 06-01-1991
Child2: Eugenia May Colbert     12-18-1932
Child3: Joan Burton Colbert     01-24-1935

Return to Index