Arthur Greenwood Burton

Born: 10-07-1876
Died: 10-31-1947

Father: James H. Burton    

Spouse1: Eva Harfield Timberlake     10-14-1877 to 12-19-1950

Child1: Eva Eugenia Burton     08-04-1900 to 05-29-1981

Return to Index