Ella Irene Strange

Born:

Father: Thomas Jackson Strange     10-01-1864 to 09-01-1941
Mother: Georgia Virginia Timberlake     02-15-1861 to 06-08-1909

Spouse1: Emmitt Long McNeil     03-04-1891 to 11-30-1953    Married: 06-12-1912  

Child1: Emmitt Long McNeil Jr.    
Child2: Elizabeth Strange McNeil     05-13-1912

Return to Index